Tankstation Container lösning

Tankstation container lösning

Vi erbjuder en modern nyckelfärdig tankstation som kan appliceras som kan anpassas efter dina behov. Tillverkad enligt EN12285-2 och godkänd för den svenska marknaden.  Volym på tank som vi placeras i tankstationen är från 10 m³ till 80 m³, med upp till 6 fack för olika bränslen.

Tankstationens struktur är gjord av sandwichpaneler eller trapetsformade plattor.  Utrustade med en yttre container lämplig för alla typer av transporter (land eller sjö). Vi bygger denna efter era behov.

Välj själv hur du vill att den ska vara utrustad och hur många fack ni behöver och vilket bränsle som ska vara i facken. Som Diesel, HVO, bensin, flygbränsle, AdBlue, kemikalier med mera!

Konstruktion

horisontell, cylindrisk tank i containerkonstruktion

Antal fack

1 till 6 st

Kapacitet 

Från 10 till 80 000 liter

Diameter

Från 1600 till 2800 mm

Arbetstemperatur

-20 till +50 eller -40 till +50 grader

Tankmaterial

Certifierat S235JR eller 

Allmän information

 • förberedelse av ytter- och invändiga ytor genom blästring till grad Sa 2,5 enl. till PN-EN ISO 8501-1
 • anpassning av tanken till den våta eller torra metoden för läckagedetekteringssystem
 • rör av rostfritt stål AI304

Standard

Tillverkad i enlighet med EN 12285-2 och godkänd för MSBFS 2018:3

Extern målning

Polyureafärg C3 klass enl. PN-EN ISO 12944-2

 

Invändig målning

Specialiserade färgbeläggningar som är resistenta mot egenskaperna hos lagrade
ämnen

 

Tankens Standardutrustning

 • Sugrör DN 25 – DN 50 med mekanisk eller elektromagnetisk antihävertventil
 • Påfyllningsrör DN 50 – DN 100 med överfyllnadsventil DN 50 och Camlock
 • Avluftningsrör DN 50 med avluftningsventil med flamskydd
 • Ångreturrör DN 15 – DN 25 från dyspensern till bensinkammaren, valfritt till dieselkammaren
 • Ångreturrör DN 80 eller DN 100 från påfyllningsbilen till bensinkammaren, avslutas med snabbkoppling med flamskydd.
 • Uttag för manuell mätning DN 50 avslutas med camlock snabbkoppling
 • Hylsa för automatisk mätning DN 50 – DN 100 avslutad med invändig gänga (muff)
 • Reserve socket DN 50 – DN 100 (muff)

Containers Standardutrustning

 • Struktur med mantel av sandwichpaneler eller trapetsformade plattor
 • Plattform för en dispenser
 • Tak över en plattform med LED EX
 • Behållarens tak är täckt med ett vattentätt antisladdmembran
 • Tekniskt rum med plats för dator, elcentral och andra tillbehör
 • Elcentral
 • Personalrum
 • Övre belysning i personal- och teknikrum

Möjliga tillägg

 • LED-belysning av den övre konturen av en container
 • Sido LED-belysning
 • Möjlighet att utöka containern med en butiksmodul
 • Möjlighet att täcka distributionsplattformen med ett härdat glas
 • Möjlighet att täcka en distributionsplattform med sandwichpaneler, med åtkomst till fördelaren stängd av yttre rullportar
 • Anpassning av en tank för lagring och distribution av flygbränslen
 • Anpassning av en kammare för lagring av AdBlue (applicering av en intern värmare, extern isolering av en tank och rörledning och applicering av värmekablar på en pipeline)
 • Förberedelse av en nisch för en kompressor
 • Rullmätsticka
 • Installation av en dispenser
 • Installation av betalterminal och prisskylt
 • Installation av en prisskylt på ett tak av container
 • Justering av en behållare för solpanelapplikation
 • Applicering av grafik på externa paneler i enlighet med inlämnat krav (logotyp, företagsnamn etc.)

Ni har väl inte missat att vi även erbjuder;

farmartank 10 000 liter

Utforska våra svensktillverkade farmartankar. 1700 till 10 000 liter

Ovanjord cistern besol ab

Läs mer om våra ovanjord cisterner som vi erbjuder. 10 000 till 200 000 liter. Till alla medium

Mobil tankstation. Upp till 100 000 liter. 1 till 6 fack. Plattform och tak

AirBP Jet-a1 tank

Flygtankar

Flygtankar för Jet-A1 & Avgas 100LL. Från 1700 liter upp till 200 000 liter. 

Kontakta oss idag om container tankstation