Blidsberg ADR-Cistern 1500, 2000 och 3000 liter

Vår tank är en internationellt godkänd modell (IBC) för transport av diesel. Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland. Tanken är provad och godkänd av SP i Borås och uppfyller
gällande regler för transport av farligt gods., d,v,s ADR och
ADR-S för vägtransport, RID OCH RID-S för järnvägstransport,
IMDG-koden för sjötransport samt FN:S rekommendationer för
Transport av farligt gods.
Tanken finns i 3 Modeller 1500,2000och 3000
Som standard levereras tanken med kulventiler, överfyllnadsskydd,övertrycksventil och luftningsventil.
Tillval:Pump 220-Volt(olika storlekar)
Pump 12/24 Volt, Handpump, Vattenavskiljningsfilter, Räkneverk, Nivåmätare, Uttag för extern förbrukare (Elverk ,pannor)

En tank med låg vikt tackvare sin runda konstruktion.
Överfyllnadsskydd, övertrycksventil, luftventil samt påfyllning ingår
och sitter skyddade bakom låsbarlucka för ökad säkerhet. Tanken är
också utrustad med fästen för lyftbåge och lyftkätting.
Kan utrustas med skåp för pumputrustning.