Blidsberg ADR-Cistern i miljöcontainer 1500,2000 och 3000 liter

Dieseltank 1500l,2000l,3000l som ställs i en 8-fots miljöcontainer med förhöjd tröskel uppnår alla krav för godkänt och säkert läckageskydd för bränsletanken. Andra oljor och miljöfarliga ämnen kan också placeras i containern. Miljöcontainern låses och erbjuder ett mycket bra stöldskydd. Som standard levereras tanken med kulventiler, överfyllnadsskydd,övertrycksventil och luftningsventil. Tillval:Pump 220-Volt(olika storlekar) Pump 12/24 Volt, Handpump, Vattenavskiljningsfilter, Räkneverk, Nivåmätare, Uttag för extern förbrukare (Elverk ,pannor)

Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland. Tanken är provad och godkänd av SP i Borås och uppfyller
gällande regler för transport av farligt gods., d,v,s ADR och ADR-S för vägtransport, RID OCH RID-S för järnvägstransport, IMDG-koden för sjötransport samt FN:S rekommendationer för
Transport av farligt gods. Vår tank är en internationellt godkänd modell (IBC) för transport av diesel. Konstruktion : 1,5 mm plåt i sidor och tak. 4 mm i golv