Blidsberg ADR-Cistern i miljöcontainer 1500,2000 och 3000 liter

Vår tank är en internationellt godkänd modell (IBC) för transport av diesel. Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland. Tanken är provad och godkänd av SP i Borås och uppfyller
gällande regler för transport av farligt gods., d,v,s ADR och
ADR-S för vägtransport, RID OCH RID-S för järnvägstransport,
IMDG-koden för sjötransport samt FN:S rekommendationer för
Transport av farligt gods.
Tanken finns i 3 Modeller 1500,2000och 3000
Som standard levereras tanken med kulventiler, överfyllnadsskydd,övertrycksventil och luftningsventil.
Tillval:Pump 220-Volt(olika storlekar)
Pump 12/24 Volt, Handpump, Vattenavskiljningsfilter, Räkneverk, Nivåmätare, Uttag för extern förbrukare (Elverk ,pannor)

Konstruktion : 1,5 mm plåt i sidor och tak. 4 mm i golv

En 8-fots miljöcontainer med förhöjd tröskel uppnår alla krav för godkänt och säkert läckageskydd för bränsletanken. Andra oljor och miljöfarliga ämnen kan också placeras i containern.
Miljöcontainern låses och erbjuder ett mycket bra stöldskydd.

Mått & Vikt. 2400*2000*2230 Vikt: 580 kg