Stapelbar Containertank 920 liter

Vår containertank ligger på 920 liter och är inbyggd i en lastlåda med pallmått för smidig
hantering och transport. Tanken har skvalpskott och står på gummikuddar. Det går även
bra att stapla två på varandra. Lastlådan är låsbar och ger ett bra stöldskydd.
Tanken är en internationellt godkänd modell (IBC). Provad och godkänd av SP/RI.SE i
Borås och uppfyller gällande regler för transport av farligt gods. ADR och ADR-S för vägtransport, RID och RID-S för järnvägstransport, IMDG-koden för sjötransport samt FN:s
rekommendationer för transport av farligt gods. Denna är även godkänd för bensin.
Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland.

Tillval: Pump 12/24 volt, Räkneverk, Nivåmätare

Mått: 800*1800*1435
Vikt: 617 kg

Konstruktion: 4 mm plåt i tank och 3 mm i hölje

Går att få omrörning och
värme i tanken.