Flaktank RSM 200,300 och 400 liter

Flaktank 200 liter, 300liter och 400liter är utformad för att passa på mindre lastbilsflak. Meningen är att man enkelt ska kunna ta med sig dieseln till o från arbetsplatsen, vilket i sin tur minskar risken att bli bestulen. Baktill är tanken utrustad med en smart bygel för plastdunkar så att dom inte ramlar omkull på flaket. Tanken kan förses med hurtsar och förvaringsplan, för maximalt utnyttjande av lastutrymmet.Den går även att få spegelvänd för montering i små skåpbilar med dörren på höger sida. Det sitter även svalpskott monterat för skvalpfri körning.Som standard levereras tanken med kulventiler, övertrycksventil och luftningsventil. Tillval:Pump 220-Volt(olika storlekar), Pump 12/24 Volt, Handpump, Räkneverk

Vår tank är en internationellt godkänd modell (IBC) för transport av diesel. Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland. Tanken är provad och godkänd av SP i Borås och uppfyller
gällande regler för transport av farligt gods., d,v,s ADR och
ADR-S för vägtransport, RID OCH RID-S för järnvägstransport,
IMDG-koden för sjötransport samt FN:S rekommendationer för
Transport av farligt gods.Tanken är även vibrationsprovad enl,
senaste kraven. Tanken finns i 3 Modeller 200,300 och 400 l och är tillverkad i 3 mm stålplåt.