Flaktank i miljöcontainer 200, 300 och 400 liter

Miljöcontainer i 3 mm plåt och har pallmått. Den är stapelbar och gjord för
hantering med gafflar eller kätting. Andra oljor och miljöfarliga ämnen kan också placeras i containern. Miljöcontainern låses och erbjuder ett mycket bra stöldskydd. Det finns även hurtsar för förvaring av t.ex reservdelar eller verktyg. Tanken finns i 3 Modeller 200,300 och 400 l. Som standard levereras tanken med kulventiler, övertrycksventil och luftningsventil.Tillval:Pump 220-Volt(olika storlekar), Pump 12/24 Volt, Handpump, Räkneverk, Nivåmätare, Uttag för extern förbrukare (Elverk ,pannor)

 

Vår tank är en internationellt godkänd modell (IBC) för transport av diesel. Tanken tillverkar vi själva i vår verkstad i Värmland. Tanken är provad och godkänd av SP i Borås och uppfyller
gällande regler för transport av farligt gods., d,v,s ADR och
ADR-S för vägtransport, RID OCH RID-S för järnvägstransport,
IMDG-koden för sjötransport samt FN:S rekommendationer för
Transport av farligt gods. Konstruktion : 3 mm plåt i sidor och tak. 3 mm i golv. Mått & Vikt. 1200x800x1200 Vikt: 150 kg